KM 2018-2019

Grupp A Veteran-KM


Veteran-KM
2018/2019
Rondlista och speldagar
Poäng
Pris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20/9
27/9
11/10
18/10
1/11
8/11
22/11
29/11
13/12
?
?
?
?
1 Olof Sandström
14
1
2
0
3
½
4
0
5
1
6
1
7
1
8
0
9
½
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
2 Bengt Kvisth
13
1
1
1
14
½
3
½
4
½
5
1
6
0
7
1
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
 
3 Thomas Svensson
12
0
13
1
1
½
2
½
14
1
4
1
5
½
6
½
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
 
4 Bo Gentili
11
0
12
½
13
1
1
1
2
½
3
0
14
 
5
1
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
5 Eskil Åkesson
10
0
11
0
12
0
13
1
1
0
2
0
3
½
4
0
14
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
6 Arne Bjuhr
9
1
10
1
11
½
12
1
13
1
1
0
2
1
3
½
4
 
5
 
14
 
7
 
8
 
 
 
7 Jörgen Ahr
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
½
1
0
2
0
3
 
4
 
5
 
6
 
14
 
 
 
8 Magnus Cedervall
7
1
14
 
9
1
10
1
11
1
12
0
13
 
1
1
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
9 Gunnar Wickström
6
0
7
1
8
0
14
1
10
0
11
0
12
0
13
1
1
½
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
10 Pär Träff
5
1
6
0
7
1
8
0
9
1
14
 
11
1
12
0
13
1
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
11 Sven E Nilsson
4
1
5
1
6
½
7
1
8
0
9
1
10
0
14
 
12
 
13
 
1
 
2
 
3
 
 
 
12 Torgny Skogfeldt
3
1
4
½
5
1
6
0
7
1
8
1
9
1
10
1
11
 
14
 
13
 
1
 
2
 
 
 
13 Ulf G. Andersson
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
½
8
 
9
0
10
0
11
 
12
 
14
 
1
 
 
 
14 Jonny Pennsäter
1
0
8
 
2
½
9
0
3
0
10
 
4
 
11
 
5
 
12
 
6
 
13
 
7
 
 
 Copyright © Limhamns SK 2018, all rights reserved