Limhamns Schackklubb är en av Sveriges största schackklubbar, med verksamhet för alla åldrar och spelstyrka. Medlemsantalet är ca. 500 mellan ca. 6-85 år.
Klubben deltar med över 15 lag i senior- och ungdomsserien samt deltar flitigt i individuella tävlingar.
Klubben är inne i en bra period både på ungdoms- och seniorsidan.
Limhamns SK är en aktiv klubb som har en god kamratanda över alla nivåer och åldrar.
Du är välkommen att besöka vår verksamhet några gånger innan du blir medlem. VI SES!!

Verksamhet på våra klubblokaler

Måndagar 18.15-21.00 Träningskväll för vuxna/ungdomar
     Vasagatan 9E

Tisdagar 18.00-20.30 Juniorträning (ca 8-17 år)
     Vasagatan 9E

Onsdagar 18.00-19.30 Miniorträning (ca 7-13 år)
     V.Kalkbrottsgränd 19B

Torsdagar 18.00-21.30 Veterankväll, 50 år och äldre
     Vasagatan 9E

Fredagar 18.15-21.00 Juniorträning (10- ca 25 år)
     Vasagatan 9E

Lördagar 10.00-13.00 Turneringar för miniorer

Söndagar 10.00-15.00 Turneringar för seniorer och juniorer

Mer information om lagmatcher och turneringar kan du se i kalendern.

Schackskolor för låg- och mellanstadiet:
Måndagar14.00-16.15Skolan på Ön, Bildsalen i källaren
 
Tisdagar14.15-16.15Geijerskolan, 5Bs klassrum , 2 vån
 
  18.00-19.30Klubblokalen (7-11 år), Vasagatan 9E
  18.15-20.30Kadett/Juniorträning (ca. 10-20 år), Vasagatan 9E
 
Onsdagar14.10-16.10Mellanhedsskolan, 5Bs klassrum, 1 vån
 
  18.00-19.30Klubblokalen (6-12 år), V.Kalkbrottsgränd 19B
 
Torsdagar15.00-16.50Karl Johanskolan, i matsalen
 
Fredagar14.00-16.00Djupadalsskolan, Wastagårdens café
 
  18.15-21.00Juniorträning (12-25 år), Vasagatan 9E

Adresser och telefonnummer: Limhamns SK c/o Holst, Sandegårdsg. 24B 200 61 Malmö info@limhamnssk.se Conny Holst Nya klubblokalen: Vasagatan 9E 216 11 Malmö Tel: 040 - 150417 (vardagar kl. 18.00-21.00) Gamla klubblokalen: Västra Kalkbrottsgränd 19B 216 11 Malmö

Medlemsavgifter inför verksamhetsåret 2018-2019 Seniorer 800 kronor/år (födda 1993 eller tidigare) Juniorer 600 kronor/år (födda 1994-2005) Miniorer 500 kronor/år (födda 2006-2010) eller 300 kronor/termin Yngre miniorer 350 kronor/år (födda 2011-2012) eller 200 kronor/termin Stödmedlem 1200 kronor/år

Club 64 sponsring, kontakta Johan Berntsen, tel: 150388 - dagtid Klubbens plusgiro: 53 84 93 - 8 Styrelse: Ordförande: Stellan Brynell Vice ordförande: Johan Berntsen Sekreterare: Kamelia Tadjerbashi Kassör: Johan Berntsen Ledamot: Osmani Peñalver Ledamot: Lars Åström Suppleant: Philip Lindgren Revisorer: Mikael Åström och Amir Tadjerbashi, Lars Månsson (suppleant)

Valberedning: Mats Chronblad (sammankallande), Conny Holst, Mårten Idh (suppleant)

Webmaster: Osmani Peñalver webmaster@limhamnssk.se Webred: Christian Jepson, Conny Holst

Om du vill ha mer information kontakta Conny Holst på något av klubbnumren.


Copyright © Limhamns SK 2018, all rights reserved