[an error occurred while processing this directive]

Limhamn Open är en årligt återkommande helgturnering, som spelades för 23 gången 1998. I år vann IM Tiger Hillarp-Persson, Åstorps SS och bland de tidigare vinnarna återfinns många kända spelare, både från Sverige och andra länder. Parallellt med Limhamn Open spelas sedan 1994 Limhamn Mini Open. Den är öppen för spelare med max 1600 i rating och i år vann Magnus Hallin, Laholms SK.

LSK Open 98 LSK Mini Open 98
Inbjudan Resultat Inbjudan Resultat

Limhamn Mini Open är öppen för spelare från de nordiska länderna
med under 1600 i rating.

Datum:		23-24 maj

Spellokal:	Matsalen Mellanhedsskolan, Gyllebogången 1, Malmö

Priser:		800, 500, 400, 300, 300 
		Ratingpriser á 300 kr per cirka 10 deltagare

Spelform:	Sju ronder modifierad schweizer med 
		betänketiden 1 timme per spelare och parti

Speltider:	Lördagen den 23/5 kl. 8.45-9.30	Personlig anmälan		
		Lördagen den 23/5 kl. 10.00-12.00 Rond 1
		Lördagen den 23/5 kl. 12.30-14.30 Rond 2
		Lördagen den 23/5 kl. 16.00-18.00 Rond 3
		Lördagen den 23/5 kl. 18.30-20.30 Rond 4
		Söndagen den 24/5 kl. 9.30-11.30  Rond 5
		Söndagen den 24/5 kl. 12.00-14.00 Rond 6
		Söndagen den 24/5 kl. 14.30-16.30 Rond 7
		Söndagen den 24/5 kl. 17.00 Prisutdelning

Anmälan:	Sker genom att startavgiften, 100 kr, insättes
		på postgirokonto 53 84 93 - 8 (Limhamns SK) senast
		fredagen den 15 maj. Glöm ej ange ratingtal och 
		klubbtillhörighet.

Information:	Malmö Schackförbund, 040/15 03 88 (9-12)
		Limhamns Schackklubb, 040/15 18 91 (19-21)


Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved