KM 2021-2022


Veteran KM 2021-2022
Rondlista och speldagar
Poäng
Pris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23/9
7/10
21/10
4/11
18/11
2/12
27/1
27/1
10/2
24/2
10/3
24/3
7/4
1 Eskil Åkesson
14
F
2
0
3
½
4
½
5
0
6
0
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
2 Ulf G. Andersson
13
 
1
1
14
F
3
0
4
½
5
½
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
 
3 Anders Aldin
12
0
13
0
1
½
2
1
14
F
4
½
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
 
4 Robert Wintrup
11
½
12
0
13
0
1
½
2
½
3
½
14
F
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
5 Pär Träff
10
1
11
1
12
½
13
0
1
1
2
½
3
 
4
 
14
F
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
6 Thomas Svensson
9
½
10
0
11
1
12
0
13
0
1
1
2
 
3
 
4
 
5
 
14
F
7
 
8
 
 
 
7 Torgny Skogfeldt
8
½
9
1
10
½
11
0
12
1
13
½
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
14
F
 
 
8 Arne Bjuhr
7
½
14
F
9
1
10
1
11
1
12
1
13
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
9 Olof Silverhamre
6
½
7
0
8
0
14
F
10
½
11
1
12
 
13
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
10 Olof Sandström
5
0
6
1
7
½
8
0
9
½
14
F
11
 
12
 
13
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
11 Bo Gentili
4
½
5
0
6
0
7
1
8
0
9
0
10
 
14
F
12
 
13
 
1
 
2
 
3
 
 
 
12 Magnus Cedervall
3
1
4
1
5
½
6
1
7
0
8
0
9
 
10
 
11
 
14
F
13
 
1
 
2
 
 
 
13 Bengt Kvisth
2
 
3
1
4
1
5
1
6
1
7
½
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
14
F
1
 
 
 Copyright © Limhamns SK 2021, all rights reserved