Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Kan du Limhamns SK's historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

KM 2006-2007

Grupp A Grupp B Grupp C Veteran-KM


Veteran-KM
2006/07
Rondlista och speldagar
Poäng
Pris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28/9
5/10
19/10
26/10
9/11
16/11
30/11
7/12
18/1
25/1
8/2
15/2
1/3
1 Christer Bäckström
 
2
0
3
0
4
-
5
1
6
0
7
½
8
0
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
1.5
12
2 Bengt Ohrslin
13
0
1
1
 
3
0
4
0
5
1
6
½
7
½
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
3
11
3 Bo Gentili
12
1
13
1
1
1
2
1
 
4
½
5
1
6
1
7
1
8
0
9
½
10
½
11
0
8.5
III
4 Sven E Nilsson
11
0
12
1
13
1
1
1
2
1
3
½
 
5
1
6
½
7
0
8
0
9
1
10
0
7
7
5 Lars Eric Boregren
10
-
11
0
12
-
13
-
1
-
2
-
3
-
4
-
 
6
-
7
-
8
-
9
-
-
-
6 Ebbe Andersson
9
0
10
½
11
0
12
0
13
0
1
1
2
½
3
0
4
½
5
1
 
7
1
8
0
4.5
9
7 Erkki Seuranen
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
1
½
2
½
3
0
4
1
5
1
6
0
 
3
10
8 Gunnar Lundberg
7
1
 
9
0
10
1
11
1
12
½
13
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
10.5
II
9 Gustav Nilsson
6
1
7
1
8
1
 
10
0
11
0
12
0
13
1
1
1
2
1
3
½
4
0
5
1
7.5
6
10 Eskil Åkesson
5
1
6
½
7
1
8
0
9
1
 
11
0
12
0
13
1
1
1
2
1
3
½
4
1
8
5
11 Arne Bjuhr
4
1
5
1
6
1
7
1
8
0
9
1
10
1
 
12
1
13
1
1
1
2
1
3
1
11
I
12 Claes Gustavsson
3
0
4
0
5
1
6
1
7
1
8
½
9
1
10
1
11
0
 
13
1
1
1
2
1
8.5
4
13 Sven O Nilson
2
1
3
0
4
0
5
1
6
1
7
1
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
 
1
1
5
8


Copyright © Limhamns SK 2006/07, all rights reserved