Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Kan du Limhamns SK's historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Till sist...
av Pär Träff

En artkelserie som jag hade tänkt påbörja i och med detta nummer har jag valt att kalla "Till sist...".

Det var tänkt att den skulle ta upp ämnen och företeelser inom schacket som inte diskuteras så mycket, även om jag vet att många i schackvärlden funderar över och har åsikter om dem.

***

"När Sveriges riksdag på 1860-talet diskuterade kvinnors rätt att få tillgång till högre utbildning, t ex läkarutbildningen, framfördes från medicinsk vetenskap "sanningar" om att kvinnor inte fick använda hjärnan alltför intensivt. Då skulle de reproduktiva organen störas och de barn som eventuellt föddes vara skadade", Annika Forssén och Katarina Hamberg, "Nyansera debatten om likhet och särart", Bang, nr 1 1994.

"Att män och kvinnor är mentalt lika är lika osant som att de är kroppsligt lika", Herbert Spencer, Psychology of the sexes, London 1873.

"Vi kommer aldrig att få 50 procent kvinnliga ingenjörer. Flickorna är inte tillräckligt intresserade. Det bara är så," Kerstin Uvnäs-Moberg, Hertha nr 6 1986.

När man vid sekelskiftet försökte komma fram till varför kvinnan var mindre intelligent än mannen gjordes ett flertal experiment. Man vägde hjärnor i förhållande till den totala kroppsvikten och kom fram till att kvinnans hjärna då var tyngre än mannens, så den teorin begravdes rätt snabbt.

En teori behövdes dock och uppmärksamheten riktades istället mot olika delar av hjärnan. Främre delen av hjärnan sågs i ett första skede som signifikant för intelligensen så länge som den ansågs vara mindre på kvinnor. När det framkom att den inte var det måste man överge även denna tes och forskningen gick vidare.

Man hittade då ett samband mellan de bakre delarna av hjärnan och intelligensen. Dessa sades vara mindre hos kvinnan och som av en ren slump framfördes efter detta att intelligensen måste ligga där i stället för i det främre partiet av hjärnan.

Allt det här innebär naturligtvis att vi helt enkelt bara ska lägga oss platt och inse att tjejer inte kan och inte vill ägna sig åt intellektuella aktiviteter som exempelvis schack. Det innebär också att de stackars flickor som mot förmodan är intresserade av, och ve och fasa duktiga på, matematik, språk, medicin, fysik, kemi, datorer et c måste vara missbildade och onaturliga. Frågan är: varför skulle det vara sant? En annan fråga är: har vi verkligen inte kommit längre?

Hur står det då till med schackvärldens syn på kvinnor? Är schackvärlden enbart en förlängning av samhället i stort med en syn på kvinnor såsom underlägsna män eller är det så enkelt att en mansdominerad schackvärld inte förmår lösa dilemmat?

Om man ser tillbaka på schackets framväxt i Sverige och Malmö ser man inte många kvinnor i ledande positioner. Varför det är så är ganska lätt att peka på. Det finns för få schackspelande kvinnor och de som finns har inte ett tillräckligt starkt nätverk för att kunna stötta varandra.

Att tala om skillnader mellan könen är i det här fallet ganska poänglöst, men det är däremot inte historien bakom kvinnors ställning i samhället i stort och i schackets värld.

Det är män som sitter på alla toppositioner även i schackvärlden i stort. Det är män som bestämmer i Sveriges Schackförbund. Det är män som bestämmer i alla schackklubbar. Det är män som styr turneringarna. Det är män som är tränare ute i klubbarna. Förstår all dessa män tjejers situation? Får tjejer rätt sorts stöd och träning när de väljer att spela schack?

Vi gör det lite väl enkelt för oss om vi blundar för det här. Schack är en sport som definitivt borde passa båda könen lika bra. Det är en sport som precis som ridsport kan fungera på lika villkor för både tjejer och killar.

Vad krävs för att få folk att öppna ögonen och är det här en fråga som någon ens vill ta i?

Att vara ensam tjej i turneringar och uppmärksammas enbart för att man är tjej och inte för att man spelar bra schack, blir jobbigt i längden. Personligen skulle jag nog knappast uppskatta det.

Vad har Sveriges Schackförbund egentligen gjort för att fler tjejer ska intressera sig för ett spel som naturligt borde attrahera lika många spelare av båda könen? Varför har Sveriges Schackförbund inte satsat mer på att framhäva våra kvinnliga toppspelare som förebilder för tjejer som vill satsa på schack? Varför sitter inte fler kvinnor i olika styrelser inom schackvärlden både i Sverige och utomlands?

Att ha ett damlag i schack är bra och vi ska fortsätta att ge unga tjejer chansen att spela, men fokus borde samtidigt ligga på att få alla schackspelare att förstå att damlaget finns där för att ge tjejer en extra möjlighet att få komma ut och spela schack och inget annat. Vi har ett damlag och ett blandat lag till den dag damlaget inte längre behövs som en morot.

Många klubbar har satsat på att lansera schack för tjejer och stötta dem så att de fortsätter spela och tävla - dessvärre med klent resultat. Sveriges Schackförbund har säkert gjort en hel del, men även där är resultatet lite väl klent.

Den enkla sanningen är kanske att precis som unga killar under sin uppväxt behöver känna ömhet och närhet av vuxna män och kvinnor på ett naturligt sätt som de inte får genom porr- och våldsfilmer, och få lära sig att vara inkännande för att lära sig förstå och respektera en annan persons känslor och sätta sig in i andras situationer, behöver unga tjejer lära sig att sätta gränser, uppmuntras att våga prova saker utan att vara rädda för att misslyckas samt lära sig att ta för sig.

Kan schacket ge dem detta? Det är Er Redaktörs fasta övertygelse att det kan schacket visst göra, eller åtminstone vara en del av det, om de ansvariga kan hantera det.

Är vi män verkligen så osäkra i vår könsidentitet att vi inte kan låta tjejer ta för sig lite mer? Eller är det bara Er Redaktör som är det? Kanske är det bara Er Redaktör som är livrädd för intelligenta, starka, självständiga kvinnor och helst ser tjejer som de framställs i reklam och musikvideor?

Kanske är det så att vi män helt enkelt står handfallna inför problemet med att det är så få tjejer som väljer att spela schack och att de som vill spela alltid slutar efter låg- eller mellanstadiet, att vi inte vet varken hur vi ska göra eller begriper att vi kan fråga en kvinna om råd? Fast återigen är det möjligen bara Er Redaktör som fungerar så.

Visst, vi killar älskar söta, gulliga tjejer, men måste de vara dumma? Kan inte schacket verka för att ge tjejer chansen att våga gå emot strömmen av hårt stylade modeller i reklam och musikproduktion som spelar på sex för att sälja album och andra produkter? Hur många tjejer vågar visa att de inte bara är söta, gulliga och sexiga utan även otroligt smarta? Tillräckligt smarta för att bli bra i schack!

Hur är det med olika damligor i schack? I andra länder finns faktiskt en damliga som spelar på andra dagar än den vanliga ligan, så att tjejer kan spela både där och i den blandade. Vad som fungerar här hos oss är svårt att säga, men det är kanske värt ett försök. Problemet kan bli att damligan blir ansedd som en B-liga och inte en morot för tjejer om den lanseras på fel sätt.

Att vara ensam tjej är som sagt inte roligt. Fler tjejer behövs i schackvärlden. Det är något som alla schackspelare, oavsett kön, borde kunna enas om. Schacket kanske kan få vara lite mer könlöst? Låt oss börja där, men det får inte sluta med det!


Copyright © Limhamns SK 2002, all rights reserved