Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Kan du Limhamns SK's historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

Ordförandespalten
av Stellan Brynell

Vårens stora begivenhet blev elitserieavslutningen där Limhamn förstärkte med de två superstormästarna Jan Timman och Ivan Sokolov. Tyvärr hade vi onödigt tappat några poäng tidigare så vi kunde inte riktigt blanda oss i slutstriden, men en fin tredjeplats blev det i alla fall.

Förhoppningen är att de utländska deltagarnas deltagande skall ge oss andra lite extra inspiration.Det är annars lätt att det går slentrian i det här med seriespel.

Jag för min del har t.ex. spelat i förstalaget sedan 1979. Att det nu har börjat komma in i utländska spelare i de olika lagen gör att jag tycker Elitserien blivit mycket intressantare. Naturligtvis finns det en baksida - de spelar inte gratis.

Det vi ser fram mot nu är Sigemanturneringen och vår internationella juniorturnerning som båda spelas i juni. Där kommer det finnas mycket intressant schack att titta på. Vi ses där!

Redaktören har ordet

av Pär Träff

I majsolens sken står Limhamns Schackklubb med rumpan bar. Låt oss hoppas att vi får behålla den någorlunda varm trots våra neddragna byxor. Guldet försvann, drömmarna krossades och våra förhoppningar grusades trots förstärkningar. l detta brutala uppvaknande tvingas vi inse att Limhamns förstalag inte lyckades skörda den framgångens krona som var allas vår förhoppning. Den bronsmedalj vårt förstalag knep är trots allt ett viktigt bevis för att Limhamns Schackklubb verkligen kan spänna sina muskler. Gör vi det märks det också att vi är en av Sveriges bästa och största schackklubbar! När vi ser tillbaka på säsongen som varit kan man undra varför människor fattar de beslut de gör, och om dessa beslut sedan strider mot den egna moralen och känslan för vad som är rätt - varför tas de då? Det som kanske framför allt berövade Limhamns Schackklubb guldmedaljerna och segern i Elitserien i schack, var de förödande förlusterna mot Skara SS och Kirsebergs SK. Matchen mot Skara svängde på ett för en utomstående fuIlständigt obegripligt sätt. även om det lag Limhamn ställde upp med i och för sig inte var det starkaste vi möjligen hade kunnat ställa på benen, borde det ändå inte ha föranlett den matchutveckling vi fick se. I matchen mot Kirsebergs SK kom ett tveksamt domslut att väga tungt till vår nackdel. De andra Limhamnslagen får liksom förstalaget även de godkänt. Limhamn 2 håller sig kvar i division ett Södra och Limhamn 3 gick upp en division och spelar därför i division två nästa säsong. Det är den division tredjelaget har spelat i under en lång följd av år, men efter en neslig förlust i sista ronden för några säsonger sedan ramlade ur. Vi har nu en ny säsong att se fram emot under 2001/2002, och det är Er redaktörs fasta övertygelse att nästa säsong blir bättre för samtliga lag. Limhamns Schackklubb har som vi alla vet en mycket stark stomme och en stabilitet som många klubbar saknar.

De Limhamnsjuniorer som är på stark frammarsch har under den gångna säsongen med övertygelse visat att de är mycket kapabla och framgångsrika. De är verkligen löften inför framtiden. Limhamns Schackklubbs stomme av juniorer är en framgång inte bara för Limhamns SK, utan - vill jag nog påstå - hela Malmöschacket.

Apropå framgångar så föder dessa ofta nya framgångar. IM Stellan Brynell, vår eminente ordförande, har tagit den slutliga inteckningen i sin stormästartitel. Vi ber att få gratulera honom till denna framgång. Samtidigt önskar vi honom all den lycka han så väl förtjänar med att få kröna sin schackkarriär med att äntligen kunna kalla sig Internationell Stormästare. Och vem vet vad framtiden bär i sitt sköte? Malmö Schackförbund dras med stora ekonomiska svårigheter och går schackförbundet i sank kommer många klubbar att få ännu större problem än de har idag. schackklubbar i Malmö sjunker och de povra ekonomiska förhållanden många klubbar dras med ser inte ut att förbättras. Det gnälls mycket och framförs många åsikter om Limhamns Schackklubbs väl och ve och vårt relativt sett kanske något större inflytande på Malmöschacket än andra klubbar i regionen. Men sanningen är nog den, att till syvende och sids t står och faller Malmöschacket med Limhamns SK. Frågan är vad som händer med schacket i Malmö i framtiden? Det finns röster som gör gällande att det är ledarbristen inom schacket som ställer till det. Nuförtiden med all "sköt dig själv och skit i andra"- mentalitet är det inte längre någon som vill jobba med ungdomar på det sätt schacket behöver - nämligen ideellt i föreningarna. Det här får till följd att barn och ungdomar söker sig till andra aktiviteter vilket leder till medlemsras. Hur vi kommer till rätta med det? Kanske är den krassa verkligheten sådan att det gamla föreningssverige är på väg att försvinna för all framtid?? Kanske får vi se oss om efter kommersiella lösningar? Vänder det igen när människor får upp ögonen för vad man kan göra för andra? En möjlig I ö sning är självklart att h e l t skattebefria föreningar och hela deras verksamhet för att på så sätt skapa incitament att kunna betala löner eller åtminstone en liten summa till dem som kan tänka sig att ställa upp som tränare för de yngre. Det finns kanske även andra skattetekniska lösningar som skulle kunna vara till gagn för ideella föreningar om en skattebefrielse inte är genomförbar. Frågan är: Är den ideella id‚n borta för alltid? Nåja, nog med dessa funderingar! Jag vill här passa på att tacka alla Er som sänt in bidrag till klubbtidningen och med anledning av ovanstående även tacka alla Er som ställer upp för Limhamns Schackklubb på olika sätt. Utan Er hade ingenting fungerat! Den uppmaning som stod att läsa i det föregående numret av Limhamns Schackmagasin får stå med även i detta nummer: Låt oss tillsammans göra Limhamns Schackmagasin till ett ljus som lyser i schackmörkret till glädje och inspiration för massorna! Min bedömning i det förra numret av sidantal i syfte att få stringens i utformning och utgivning har lyckligtvis kommit rejält på skam. Här sitter nu Er redaktör, Pär Träff, med sin näsa i kläm och med blossande röda kinder åser hur sidantalet växer över alla bräddar! Det blå skåpet har ställts på plats av Er, kära läsare, och Er redaktör sitter med handen i syltburken.

Nästa nummer av Er tidskrift, Limhamns Schackmagasin, kommer ut i mitten/slutet av oktober i anslutning till Elitseriestarten. Om det blir ett extra nummer kommer detta att befinna sig i Era händer lagom till jul. I förra numret hade några fel omärkligt smugit sig in. I Malmö open deltog även Lars Månsson, John Berntssson och Amir Tadjerbashi från Limhamns SK. Dessa namn hade av ännu okänd anledning fallit bort ur texten. Men som någon tidningsman en gång sade: vill man att läsare ska komma ihåg namn så ska man skriva fel första gången och komma med tillrättalägganden efteråt! Redaktionen för Limhamns Schackmagasin har tillsatt en utredning i ärendet och den beräknas vara färdig år 2010.

Vidare i partiet mellan Stellan Brynell och Matej Grujic spelade vit inte Lc4 utan La4 i drag sex. Hade vit spelat 6.Lc4 kan jag nästan lova att svart låtit bli 6...Lc5 på grund av 7.Lxf7! Så var det slut på rättelser.

Till sist: 75 år fyllda är nu Limhamns schackklubb. Leve oss: hurra,hurra,hurra,hurra!


Copyright © Limhamns SK 2001, all rights reserved